O FIRMIE

Specjalizujemy się w biernych systemach ochrony przeciwpożarowej.
Wykonujemy:

 • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych:
  - obudowa płytami ogniochronnymi
  - natrysk ogniochronny
  - farby ogniochronne

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego:
  - przejścia instalacji sanitarnych

  - przejścia elektryczne
  - przejścia kombinowane

  - klapy ppoż. (przejścia kanałów wentylacyjnych)
  - przejścia instalacji o niestandardowych wymiarach (wykraczających poza aprobaty techniczne dostępnych systemów zabezpieczeń ppoż.) wg indywidualnej dokumentacji technicznej

 • złącza liniowe (szczeliny dylatacyjne) w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego 

 • ochrona kanałów wentylacyjnych i oddymiających:
  - obudowa płytami ogniochronnymi istniejących kanałów z blachy stalowej

  - wykonanie samonośnych kanałów z płyt ogniochronnych

 • obudowy tras kablowych i szynoprzewodów

 • wykonanie ścian ogniowych i sufitów podwieszanych

 • podwyższenie odporności ogniowej ścian i stropów

 • oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi

 • dostawa i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego

Oferujemy także przygotowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, doradztwo na etapie projektowania oraz w trakcie realizacji inwestycji, kompleksowe przygotowanie inwestycji pod odbiór Straży Pożarnej, wykonywanie ekspertyz, uzgadnianie dokumentacji, nadzór i opiniowanie projektów przez rzeczoznawcę
ds. zabezpieczeń ppoż.

 
 

KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

BIURO:

tel. 71 359 19 75, 602 730 866
email: protector@protector.wroc.pl

WYCENY I REALIZACJE:

tel. 606 423 969

email: budowa@protector.wroc.pl

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE:
ADRES SIEDZIBY

PROTECTOR Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 8A

54-156 Wrocław

NIP 897-16-30-222

Zapraszamy do naszego biura
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane.

NASI PARTNERZY: